บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์
|

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ด่วน! รีบตรวจว่าท่านได้สิทธิ์บัตรคนจนหรือไม่?!

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืออะไร?และขั้นตอนการดำเนินการ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืออะไร?และขั้นตอนการดำเนินการ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์อย่างไร? ก่อนนั้นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบัตรที่ให้บริการความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มีรายได้ต่ำ ไม่มีงานทำหรือเข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด มีสิทธิ์ใช้บัตรเพื่อรับบริการต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล การศึกษา การได้รับความช่วยเหลือในการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว และอื่นๆ ตามที่รัฐกำหนดให้บริการ 

และหลายๆคนก็จะเรียนกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าบัตรคนจน หากใครยังไม่ทราบว่าตัวเองเข้าข่ายผู้มีสิทธ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ อย่าลืมติดตามบทความบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ของเรา ทางเราจะแนะนำทุกขั้นตอนให้ท่านได้ทราบ

การดำเนินการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.    ลงทะเบียน

2.    บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์รับทราบประกาศผลพิจจารณาได้ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 

3.    บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์แล้วผู้ที่ผ่านให้เริ่มกระบวนการยืนยันตนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566เป็นต้นไป

และเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566เป็นต้นไป

4.    สำหรับผู้ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ผ่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ ในช่วง 1 มีนาคม ถึง 1 พฤษภาคม 2566

5.     ประกาศผลอุทธรณ์ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 หากผ่านก็เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติม:ตุ๊กตายาง | ผลวิจัยจากเยอรมันพบว่าตุ๊กตายางทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น! 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบสิทธ์บัตรคนจน

ตรวจสอบสิทธ์บัตรคนจน

  ทางรัฐจะประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติในวันที่ 1 มีนาคม 2566

และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ได้โดยช่องทางหลากหลายดังต่อไปนี้

  1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ผ่านหรือไม่ผ่านได้ทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th โดยผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าไปเช็คได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน
  2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ผ่านหน่วยงานที่รับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ได้ทางสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา โดยที่ผู้ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบสิทธิ์ ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานได้
  3. สุดท้าย ผู้ที่เคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ โทรถามฝ่ายบริการของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งติดต่อได้ในเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติม:วันมาฆบูชา|ความสำคัญของวันมาฆบูชา และวันมาฆบูชาปีนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์|หากลงทะเบียนผ่าน สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ดังนี้

ลงทะเบียนผ่าน
  1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแล้ว ยืนยันตัวตน ณ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย
  2. หลังจากยันตัวตนเสร็จสิ้นแล้ว ในวันถัดไปสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนได้ทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th  หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. ธ.ก.ส. และธนาคารออมสินจะให้บริการยืนยันตัวตนเป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติ (วันที่ 1 มีนาคม-27 สิงหาคม 2566) ในส่วนของธนาคารกรุงไทยฯ จะให้บริการยืนยันตัวตน โดยยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการ
  4. ผู้ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเกณฑ์การพิจารณา สามารถดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนได้ เพื่อรับสิทธิสวัสดิการ โดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้ อย่างไรก็ตามการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้า จะทำให้ผู้ได้รับสิทธิสะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการหากกรณีที่ภาครัฐมีสวัสดิการที่จะโอนเข้าบัญชีในอนาคต

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์หากลงทะเบียนแล้วไม่ผ่าน

ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่าน

หากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ แล้วท่านทราบผลว่าไม่ผ่าน สามารถยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ผ่านขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ เว็บยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน
  2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ผ่านขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ โดยผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติม:สุดยอดเคล็ดลับสูตรยิงปลา ที่ไม่เคยเปิดเผยจากที่ไหนมาก่อน!

 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์|บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์และข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม
ข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ปี 2565 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

โบนัส!

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติม:สล็อตออนไลน์|สุดยอด3เกมส์ สาวเด็ดภาพสวยกับการเล่นสล็อตออนไลน์!

เมื่ออ่านบทความเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์แล้ว อย่าลืมรีบไปดำเนินเรื่องเช็คสิทธิ์บัตรคนจนของท่านให้เร็วเพื่อรับสิทธิ์ที่ท่านควรได้รับ หากท่านเบื่อๆ อยากหาอะไรทำแก้เหงา สามารถเข้าไปเล่นเกมได้ที่เวป ▶▶ 9J Casino ◀◀มีครบทุกเกม เล่นเพลิดเพลินและยังทำเงินได้อีกด้วย!

ที่สำคัญ สมัครสมาชิคที่ 9J Casino  เพื่อรับโบนัสฟรีได้เลย!

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติม:แฉ“สล็อตกินเงิน”ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป!! สร้างรายได้ด้วยวิธีนี้รวยแน่นอน!!!!

คำถามที่พบบ่อยFAQ

สวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านต้องทำอย่างไร?

สามารถดำเนินเรื่องเพื่อขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติใหม่อีกรอบได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-1 พฤษภาคม 2566 หรือยื่นเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้!

Similar Posts