วันสงกรานต์ปีนี้2566 พาเที่ยว9วัด

วันสงกรานต์ปีนี้2566 พาเที่ยว9วัด

วันสงกรานต์ปีนี้2566 พาเที่ยว9วัด

ใกล้ถึงเทศกาลวันสงกรานต์แล้ว หลายคนก็วางแผนว่าจะเดินทางกลับภูมิลำเนากลับไปทำบุญใส่บาตร กับพ่อแม่เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตรับวันปีใหม่ ท่านกำลังวางแผนพาพ่อแม่ไปไหว้พระที่วัดอยู่ใช่ไหม แต่ยังไม่รู้ว่าจะไหนดี วันนี้แอดมินจึงได้รวบรวม9วัดที่เหมาะกับการพาครอบครัวไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวของท่าน ไปดูกันเลยว่ามีที่ไหนบ้าง

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

วันสงกรานต์ปีนี้2566 พาเที่ยว9วัด

นมัสการพระพุทธไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์ (ที่ฝ่าพระบาททั้งสองข้างประดับมุก ลวดลายภาพมงคล 108 ประการ) เพื่อความเป็นสิริมงคล “ไหว้พระนอนวัดโพธิ์ ร่มเย็นเป็นสุข อยู่ดีกินดีตลอดปี” ด้วยธูป 9 ดอก เทียนแดงคู่ ทองคำเปลว 11 แผ่น หากใครที่เกิดในปีมะเมีย สามารถแก้ปีชงได้ที่วัดนี้ แนะนำให้ไปไหว้ขอพระ “พระพุทธเทวปฏิมากร” เสริมดวงให้ชีวิตสดใส สมหวังทุกประการ

สถานที่ตั้ง หลังพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น.

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)

วันสงกรานต์ปีนี้2566 พาเที่ยว9วัด

ไหว้พระปรางค์วัดอรุณฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล “ไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตโรจน์รุ่ง ทุกวันคืน” ต้องไปสักการะ “พระประธาน” ด้วยธูป 3 ดอก เทียนคู่ และต้องไปเดินทักษิณาวัตรรอบ “พระปรางค์” อีก 3 รอบ เพื่อ “ชีวิตรุ่งโรจน์”

สถานที่ตั้ง
 ข้างกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ 
เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น.

วัดนาคกลางวรวิหาร

วันสงกรานต์ปีนี้2566 พาเที่ยว9วัด

  วัดนาคกลางวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าก่อตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยกรุงธนบุรีค่ะ ภายในมณฑปของวัด ประดิษฐาน “หลวงพ่อโคนสมอมหาลาภ” เป็นพระพุทธรูปปางฉันสมอ หรือปางถือผลสมอ โดยหลวงพ่อโคนสมอมหาลาภ มีชื่อเสียงเรื่องการให้พรรักษาหรือให้แคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บ เชื่อกันว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ หากได้ไปกราบไหว้อาการป่วยจะหายหรือทุเลาลง ส่วนในผู้ที่ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วย ก็มักไปขอพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บกันค่ะ

สถานที่ตั้ง : ซ.อิสรภาพ 42 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ

เวลาทำการ : 08.00 – 17.00 น. (เปิดทุกวัน)

วัดราชคฤห์วรวิหาร

วันสงกรานต์ปีนี้2566 พาเที่ยว9วัด

  วัดราชคฤห์ฯ เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในมณฑป ได้ประดิษฐาน “พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง” โดยเกิดจากการที่สมัยก่อนเกิดโรคระบาดขึ้น ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิงขึ้น เพื่อแก้เคล็ดจากร้ายให้กลายเป็นดี หลังจากนั้นชาวเมืองก็พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บจึงส่งต่อความเชื่อมาถึงปัจจุบัน โดยเชื่อกันว่าพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง จะช่วยคุ้มครองดวงชะตาจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ให้กับผู้ที่กราบไหว้ค่ะ

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 434 ถ.เทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ

เวลาทำการ : 05.00 – 15.00 น. (เปิดทุกวัน)

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัดระฆัง จัดเป็นวัดชื่อดังในย่านฝั่งธนฯ อีกหนึ่งวัด เป็นวัดเก่าสร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดบางว้าใหญ่ (หรือบางหว้าใหญ่) ในสมัยธนบุรี ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ยุครัชกาลที่ 1 ได้ขุดพบระฆังลูกหนึ่ง ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้นำไปไว้ที่วัดพระแก้ว โดยทรงสร้างระฆังชดเชยให้วัดบางว้าใหญ่ 5 ลูก จากนั้นจึงได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดระฆังโฆสิตาราม”

สถานที่ตั้ง :250 ถ. อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

เวลาทำการ : 8.00-17.00 น.(เปิดทุกวัน)

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วันสงกรานต์ปีนี้2566 พาเที่ยว9วัด

วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร หรือที่นิยมเรียกสั้นๆ ว่า วัดสุทัศน์ เริ่มสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 1 เดิมพระราชทานนามว่า “วัดมหาสุทธาวาส” โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ในดงสะแก เป็นที่ลุ่ม จึงโปรดเกล้าฯ ให้ถมที่สร้างเป็นวัด และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารขึ้นก่อน เพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ จ.สุโขทัย

ภายในพระวิหารมี พระศรีศากยมุนี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ถอดแบบมาจากพระวิหารพระมงคลบพิตร จ.กรุงศรีอยุธยา ส่วนที่พระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ ปางมารวิชัย และยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเป็นฝีมือช่างชั้นครูในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่สำคัญ วัดนี้ยังจัดเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 ด้วย

หลายคนว่า หากได้มาไหว้พระที่วัดสุทัศน์ จะทำให้ชีวิตมีอนาคตกว้างไกล เป็นที่รักแก่บุคคลทั่วไป

สถานที่ตั้ง : 146 ถ. บำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

เวลาทำการ :08.30-21.00 น(เปิดทุกวัน)

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

วันสงกรานต์ปีนี้2566 พาเที่ยว9วัด

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร หรือนิยมเรียกสั้นๆ ว่า วัดเบญจ (และโค้งวัดเบญจ ที่คนเชียร์ม้าในสนามม้านางเลิ้งรู้จักกันดี) ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่เดิมชื่อ วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง ภายหลังได้รับพระราชทานนามจาก รัชกาลที่ 5 ว่า วัดเบญจบพิตร ซึ่งหมายถึง วัดของเจ้านาย 5 พระองค์ ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดนี้

เมื่อ รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างสวนดุสิตขึ้น พระองค์ทรงทำผาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานามว่า วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม อันหมายถึง วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 5 และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในชื่อ “Marble Temple

สถานที่ตั้ง : วัดเบญจมบพิตร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เวลาทำการ :08.30-17.30 น.(เปิดทุกวัน)

วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

วันสงกรานต์ปีนี้2566 พาเที่ยว9วัด

สถานที่ตั้ง : ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

เวลาทำการ :08.00-17.00 น.(เปิดทุกวัน)

วัดจันทรังษี จ.อ่างทอง

วันสงกรานต์ปีนี้2566 พาเที่ยว9วัด

สถานที่ตั้ง : 7 หมู่9 ถนน ตำบล หัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000

เวลาทำการ :08.00-18.00 น.(เปิดทุกวัน)

แนะนำบทสวด”สรงน้ำพระ” เพื่อเป็นสิริมงคล เสริมดวง หนุนนำให้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวเจริญรุ่งเรืองตลอดปี

สรงน้ำพระ

การสรงน้ำพระพุทธรูป ควรเริ่มต้นด้วยตั้งนโม 3 จบแล้วกล่าวคำอธิษฐานสรงน้ำว่า >>> อิมินา สัญจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต วุขี โหนตุ นิรันตะรัง แปลว่า เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศกโรคภัยพาล อันตรธานเป็นสุขเทอญ หลังจากกล่าวคำอธิษฐานเสร็จแล้ว จึงตักน้ำสรงพระพุทธรูปด้วยความเคารพต่อไป

  การไหว้พระ 9 วัด ช่วยทำให้รู้สึกสบายใจ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ การทำบุญถวายสังฆทาน ยังถือว่าเป็นการสนับสนุนพระพุทธศาสนาทางหนึ่ง โดยการมอบวัตถุปัจจัยที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้แก่พระสงฆ์ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันสงกรานต์กันทุกครอบครัวนะคะ

Similar Posts