เปิดประวัติศาสตร์ความขัดแย้ง “อิสราเอล-ฮามาส”
|

เปิดประวัติศาสตร์ความขัดแย้ง “อิสราเอล-ฮามาส”

ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสเป็นเรื่องซับซ้อนและยากที่จะแก้ไข มีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาการครอบครองด้านดินแดนที่ทั้งสองฝ่ายประสบปัญหาตกลงกันไม่ได้ ปัญหานี้ก่อให้เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิของคนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และการเมืองที่เข้ามารบกวนความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย การโจมตีจึงเกิดขึ้นโดยปราศจากสัญญาณเตือนล่วงหน้า