“เศรษฐา” บินไกลประชุม UN 18 – 24 ก.ย.

“เศรษฐา” บินไกลประชุม UN 18 – 24 ก.ย.

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีไทย ได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาในวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 78 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการประชุมสำคัญที่มีเอกสารร่างหลักประกันสันติภาพและความมั่นคงของโลกที่ถูกตรึงตัวอย่างหนักในระหว่างช่วงประชุมนี้