ตุ๊กตายาง | ผลวิจัยจากเยอรมันพบว่าตุ๊กตายางทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น! 
|

ตุ๊กตายาง | ผลวิจัยจากเยอรมันพบว่าตุ๊กตายางทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น! 

ผลวิจัยจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยในเยอรมันเกี่ยวกับตุ๊กตายางทำให้ทุกคนได้เปิดโลกกว้าง เพราะวิจัยจากผู้ที่มีประสปการณ์จริง!