เปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อ ทำไมจึงเเพงถึง33ล้าน

เปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อ ทำไมจึงเเพงถึง33ล้าน

ในสังคมตอนนี้มีการถกเถียงกันเรื่องการเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ เป็น ‘สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งเป็นชื่อพระราชทานและตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น มีการใช้งบประมาณกว่า 33 ล้านบาทนั้นแพงเกินไปหรือไม่  การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง หลังจากยังมีผู้ที่แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในหลายประเด็น ดังนี้