ต้นกำเนิด “บล็อกเชน” ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการ
| | |

ต้นกำเนิด “บล็อกเชน” ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการ

คอนเซ็ปท์ของบล็อกเชน เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1991 แนวคิดนี้ถูกสร้างขึ้นโดย นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 2 คน คือ Stuart Haber และ W. Scott Stornetta ได้เสนอให้ใช้วิธีบันทึกเวลา (Time-Stamps) ลงบนเอกสารดิจิทัล เพื่อให้เอกสารดังกล่าวไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ ในระบบนี้ นักวิจัยทั้ง 2 ได้เก็บตัวเอกสารดิจิทัลที่ถูกประทับเวลาไว้ในชุดข้อมูลที่เรียกว่า “บล็อก” โดยแต่ละบล็อกจะเชื่อมต่อกันโดยมีการลงรหัสเป็นตัวควบคุมความปลอดภัย จากนั้นในปี ค.ศ. 1992 ได้มีการนำเสนอ ระบบต้นไม้แฮช (Merkle tree) หรือ Hash tree ได้ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาต่อยอด ทำให้สามารถเก็บข้อมูลหรือเอกสารหลายๆ ชุดเข้าด้วยกันไว้ภายในบล็อกเดียวได้ อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ไม่เป็นนิยมเท่าไหร่นักจึงไม่ค่อยมีการใช้งานจริงและหมดอายุสิทธิบัตรไปในปี ค.ศ. 2004 (4 ปีก่อนการกำเนิดบิทคอยน์)