แนะนำ9 วัด ไหว้พระสงกรานต์ กทม 

แนะนำ9 วัด ไหว้พระสงกรานต์ กทม 

ใกล้จะถึงวันสงกรานต์แล้ว วันสงกรานต์ ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยที่หลายๆคนต่างกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่แล้ะพากันไปไหว้พระทำบุญ สรงน้ำพระ หาวัดไหว้พระสงกรานต์ กทม ใกล้บ้าน การไหว้พระทำบุญนอกจากจะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของเราให้คิดดีทำดี รวมถึงสร้างบุญกุศลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566